FANDOM


Thông Tin Về Thần Binh Huyền KỳSửa đổi

Thần Binh Huyền Kỳ là 1 seri truyện nổi tiếng của tác giả Hoàng Ngọc Lang. Kể về các thần binh với binh chủ trong cuộc chiến đấu tranh quyền lực và thần ma giao đấu.

Gồm các phần :

 • 26-3-1999, Thần Binh Huyền Kỳ ra mắt (tức "Thần Binh Huyền Kỳ 1)
 • 2002, Thần Binh Huyền Kỳ 2
 • 2002, Thần Binh Ngoại Truyện
 • 2003 Thần Binh 3
 • 2003, Thần Binh Khoa Huyễn Ký
 • 2004, Thần Binh Tiền Truyện 1 - Đỉnh Phong Tuyệt Chiến
 • 29-3-2005, Thần Binh Tiền Truyện 2 - Truyền Thuyết Bất Diệt
 • 10-6-2005, Thần Binh 3 đổi tên là Thần Binh 3.5 (3.5 là phần tiếp theo của Thần Binh 3)
 • 14-9-2005, Thần Binh Tiền Truyện 3 - Loạn Thế Anh Hùng Thiên
 • 1-3-2006, Thần Binh Tiền Truyện 4 - Huyền Thiên Tà Đế
 • 23-8-2006, Thần Binh Tiền Truyện 5 - Vạn Thần Chi Thần
 • 29-11-2006, Thần Binh F1
 • 27-7-2007, Sáng Thế Thần Binh
 • 22-2-2008, Thần Binh 4 (Bộ này của Khưu Phúc Long sáng tác sau khi rời khỏi Ngọc Hoàng Triều - bản quyền của công ty tnhh Hoàng Ngọc Triều và giữ mọi quyền lợi. Công ty tnhh Phúc Long mạn họa)
 • 22-9-2009, Thần Binh F2 - Nhị Chiến Biên
 • 2014, Thần Binh Vấn Thiên.

Vì seri thần binh của tác giả Hoàng Ngọc Lang nên có sự cameo của các nhân vật trong seri khác của tác giả Hoàng Ngọc Lang đến seri Thần Binh Huyền Kỳ và ngược lại.

 • Hình ảnh của Nam Cung Vấn Thiên từng xuất hiện trong Thiên Tử Truyền Kỳ 6 Hồng Vũ Đại Đế
 • Mới nhất gần đây, các nhân vật Thần Binh Huyền Kỳ tham gia truyện Hoàng Triều Quân Lâm. 2016

Đôi lời về wikiSửa đổi

Đây là wiki của Thần Binh Huyền Kỳ. Do em thích nên em tự lập. A dua theo Wiki của Long Hổ Môn.

Các bác , các chị có yêu thích, có hứng thú thì vào cùng em viết wiki.

Yêu cầu đơn giản :

- Không viết kỹ nội dung toàn bộ của các nhân vật seri khác nếu họ có cameo vào đây. Chỉ viết về các nhân vật đó với tình tiết ghi trong bộ truyện seri Thần Binh Huyền Kỳ.


Bia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.